Λέβητες

Λέβητες είναι κάθε κλειστή μεταλλική συσκευή η οποία θερμαίνει το νερό ή άλλο υγρό και το μετατρέπει σε ατμό. Η θερμότητα που παράγουν από την καύση του καυσίμου, ανακυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις και επιτυγχάνουν τη θέρμανση σωμάτων. Για τους συνήθεις λέβητες σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης, το εργαζόμενο μέσο είναι το νερό.