Τζάκια

Ενεργειακά τζάκια είναι κάθε τζάκι κλειστού τύπου με απόδοση άνω του 78% στο οποίο ο χρήστης έχει έλεγχο της καύσης. Διαθέτει σύστημα ανεμιστήρων που παρέχει θερμό αέρα στο χώρο, χωρίς να φέρνει καπνό από τη καύση. Τα μοντέρνα τζάκια έχουν μεταβλητή απόδοση θερμότητας, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού.