Σόμπες

Σόμπες είναι κάθε μεταλλική κατασκευή, όπου το καύσιμο παράγει θερμότητα, είτε για θέρμανση χώρου-σωμάτων καλοριφέρ, είτε για μαγείρεμα φαγητού. Μια ξυλόσομπα ή μια σόμπα καλοριφέρ απόδίδει συνήθως για τη θέρμανση μιας κατοικίας.

Λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη ρύπανση του αέρα, έχουν γίνει προσπάθειες για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους. Οι Pellet σόμπες, για παράδειγμα, είναι ένας τύπος καθαρής θερμάστρας.